whatsapp

Sepetiniz

KVKK Bildirimi

1. Veri Sorumlusu

Bu metin, Ciceginizvar.com internet sitesinin ("Site") veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ciceginizvar.com tarafından düzenlenmiştir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyebilir:

 • Üyelik işlemlerinin yönetimi ve iletişim,
 • Sipariş işlemlerinin yönetimi,
 • Kampanya, promosyon ve duyuruların iletilmesi,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Şirket, kişisel verileri kullanıcıların internet sitesini kullanması, üyelik işlemleri, sipariş oluşturulması gibi çeşitli yollarla toplayabilir.

4. İlgili Kişilerin Hakları

KVKK kapsamında, kullanıcılar aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel veriler, işlenme amacına yönelik olarak gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

6. Güvenlik ve Gizlilik

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve gizliliğini korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri alır.

Bu metin, kullanıcıları bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir ve zamanla güncellenebilir. Güncel metni düzenli olarak kontrol etmek kullanıcıların sorumluluğundadır.

whatsapp